+380 XXX-XX-XX   Показати

Ліцензія на освітню діяльність закладів освіти. Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг.

Ліцензування освітніх послуг здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Ліцензія на освітню діяльність - це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг.

Юридична компанія "ДОМІНУС" надає комплекс послуг для підприємств і підприємців з оформлення ліцензії на освітню діяльність.

Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг:

1) у сфері дошкільної освіти:

· догляд за дітьми дошкільного віку;

· виховання і навчання дітей дошкільного віку;

· корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку;

2) у сфері загальної середньої освіти - забезпечення здобуття:

· початкової загальної освіти;

· базової загальної середньої освіти;

· повної загальної середньої освіти;

3) у сфері позашкільної освіти - освітня діяльність за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

4) у сфері професійно-технічної освіти:

· первинна професійна підготовка;

· перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації;

· професійно-технічне навчання;

· підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства;

5) у сфері вищої освіти:

· підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти;

· військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;

· перепідготовка за спеціальностями;

· розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація;

· підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади;

· підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства;

· підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;

· діяльність за програмами іноземних навчальних закладів (крім діяльності, що провадиться вищими навчальними закладами України III-IV рівня акредитації за акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав - членів Європейського Союзу, аналогічними акредитованим напрямам підготовки (спеціальностям) відповідного навчального закладу);

· діяльність з надання освітніх послуг навчальними закладами іноземних держав або їх філіями.

Строк дії ліцензії на надання освітніх послуг – від 5 до 12 років.

Строк отримання ліцензії на освітню діяльність – не більше трьох місяців.

Співпраця з нашою компанією в процедурі отримання ліцензії на надання освітніх послуг передбачає наступні етапи:

1. Підписання договору;

2. Консультаційні послуги, визначення списку потрібних і відсутніх документів, опрацювання деталей співпраці;

3. Аналіз і корегування документації, формування пакету документів, подача документів в орган ліцензування;

4. Супровід та контроль руху документації на всіх етапах оформлення ліцензії на освітню діяльність;

5. Отримання бланка ліцензії на надання освітніх послуг і передача замовнику.

Наша компанія надає допомогу в отриманні ліцензії на освітню діяльність підприємствам з будь-якого регіону України.

Для отримання більш детальної інформації та обговорення можливості співпраці з метою отримання для Вас ліцензії на надання освітніх послуг Ви можете зателефонувати за тел. +38 (097) 565-24-65, +38 (095) 768-72-02