+380 XXX-XX-XX   Показати

Переваги реєстрації представництва іноземної компанії в Україні

2015-07-09 22:16:43

Реєстрація представництва іноземної компанії має ряд своїх переваг. Основні із них наступні:

- отримання офіційного статусу на території України для юридичної особи-нерезидента, а також, для іноземців-працівників Представництва у вигляді карток з фотографіями;

- можливість відкриття рахунків типу «Н» або «П» в уповноважених банках на території України;

- отримання візової підтримки МЗС: одноразові й багаторазові візи для працівників представництва й членів їхніх родин; запрошення для іноземців.

У порівнянні з українськими підприємствами, представництва мають наступні переваги:

- валютна виручка представництва не підлягає обов’язковій конвертації в гривні;

- заробітна плата співробітникам представництва може виплачуватися в іноземній валюті;

- грошові кошти від імпортування товарів та послуг, отримані на рахунок представництва іноземної компанії, можуть бути перераховані за кордон;

- відсутність необхідності отримання дозволу на працевлаштування для нерезидентів України;

- немає необхідності у формуванні статутного капіталу, оскільки представництва іноземних компаній не мають статусу юридичної особи на території України.

Представництво іноземної компанії може відкрити два типи гривневих рахунків:

- тип «Н»;

- тип «П».

Гривневі рахунки типу «Н» відкриваються представництву іноземної компанії, яке не займається підприємницькою діяльністю на території України. На рахунок типу «Н» для ведення розрахунків, пов’язаних з утриманням представництва, можуть бути зараховані кошти:

· від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідної юридичної особи-нерезидента;

· отримані для компенсації витрат при настанні страхових випадків;

· від нарахованих відсотків по залишкам коштів на цьому рахунку;

· від продажу на території України матеріальних цінностей, що належать представництву.

Кошти з рахунку типу «Н» можуть бути використані представництвом юридичної особи-нерезидента для:

· проведення в Україні розрахунків, пов’язаних з утриманням представництва (у тому числі на оплату праці, орендну плату, покупку й утримання устаткування й транспортних засобів, поточний ремонт будівель або приміщень представництва й т. д. );

· страхування в Україні матеріальних цінностей і транспортних засобів, а також життя й здоров’я працівників;

· перерахування представництвом благодійних внесків на користь юридичних осіб-резидентів.

Гривневі рахунки типу «П» відкриваються представництву юридичної особи-нерезидента, через яке здійснюється підприємницька діяльність на території України.

Рахунок типу «П» використовується відповідно до правил, установлених для поточних рахунків резидентів України, крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Кошти з рахунку типу «П» можуть бути використані представництвом юридичної особи-нерезидента для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою її перерахування тільки на:

а) рахунок юридичної особи-нерезидента, якого представляє на території України це представництво, на суму коштів:

· отриманих у результаті проведення в Україні операцій купівлі-продажу товарів (робіт, послуг);

· залишку на рахунку (після сплати обов’язкових податків і платежів) у випадку завершення діяльності на території України, що підтверджується відповідними документами;

б) власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на:

· оплату праці працівників-нерезидентів;

· виплату коштів для відрядження за кордон;

· представницькі витрати за кордоном відповідно до діючого законодавства України.

Здійснення інвестицій в Україні з рахунку типу «П» не дозволяється.

Крім поточного рахунку в національній валюті представництво може відкривати в уповноважених банках України поточні валютні рахунки. Поточний валютний рахунок необхідний у першу чергу для перерахування коштів з-за кордону для покриття витрат, пов’язаних з утриманням самого представництва.

З деякими питаннями реєстрації представництва іноземної компанії в Україні можна ознайомитись тут.