+380 XXX-XX-XX   Показати

На думку Держінспекції з питань праці за допуск працівника до роботи без повідомлення розмір штрафу складає 36540 гривень.

2015-09-23 20:31:34

В листі від 03.08.2015 р. N 1364/24/21/01/2298-15 Держінспекції з питань праці міститься висновок про те, що в разі допуску працівника до роботи без повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби про укладення трудового договору, передбачений штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, (на сьогодні це 36540 гривень).

Такий висновок будується на помилковому твердженні, що повідомлення «є частиною укладання трудового договору».

Проте, такий висновок Держінспекції з питань праці є не обґрунтованим, а штрафна санкція повинна застосовуватися у розмірі 1 мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Це випливає із наступного.

Кодекс законів про працю України не містить норм, які регламентують з якого моменту трудовий договір вважається укладеним. Однак, за загальним правилом, договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Отже, законодавство України не встановлює обов’язковою умовою для того, щоб вважати трудовий договір укладеним, подання повідомлення до територіального органу Державної фіскальної служби.

На підтвердження цієї думки в ст. 24 КЗпП вказані дві умови, які необхідно виконати для допуску працівника до роботи:

1) укласти з ним трудовий договір;

2) подати повідомлення до територіального органу Державної фіскальної служби.

Таким чином, закон розрізняє як дві окремі дії укладення трудового договору та подання повідомлення.

Фінансовий штраф у розмірі 36540 грн. за кожного працівника накладається при невиконанні першої умови допуску працівника до роботи (через не укладений трудовий договір), а для другої умови (подання повідомлення) застосування цього штрафу не передбачено.

Порушення другої умови є «іншим порушенням трудового законодавства», за яке встановлено відповідальність в розмірі 1 мінімальної зарплати (1218 грн.).

Варто також зазначити, що тільки Інспекція з праці, а не податківці, наділена повноваженнями накладати штрафи за це правопорушення.

Далі наведемо зміст Листа від 03.08.2015 р. N 1364/24/21/01/2298-15 Держінспекції з питань праці «Щодо подання Повідомлення про прийняття працівника на роботу».

«Відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 413 (далі — Порядок).

Повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу є частиною укладання трудового договору, яке складається із виданого наказу та повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів.

Відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) передбачена для юридичних та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, статтею 265 КЗпП України (штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, — на сьогодні 36540 гривень), для посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, — частинами третьою та четвертою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 гривень), за повторне порушення — від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень).

Відповідно до Порядку Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за формою згідно з додатком, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

При цьому у Порядку не зазначено, яким саме шляхом паперові носії мають бути доставлені до місця знаходження Державної фіскальної служби, що, на нашу думку, не виключає можливості надсилання інформації поштовим відправленням із повідомленням про одержання. У такому випадку датою повідомлення буде дата надсилання листа відповідно до поштової квитанції.

Разом з тим, повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм».

___________

Для отримання юридичних послуг з трудового права Ви можете зателефонувати за тел. +38(097)565-24-65, +38(095)768-72-02