+380 XXX-XX-XX   Показати

Ліцензія на працевлаштування за кордоном. Порядок оформлення, документи, строки.

2017-01-05 17:03:27

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - послуга, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом/іноземними суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, умов і розмірів оплати праці тощо.

Ліцензіат - це суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Оформлення ліцензії на працевлаштування за кордоном - документи, порядок і строки.

Органом, що уповноважений видавати ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном є Міністерство соціальної політики України. Отримати цю ліцензію може як юридична особа так і фізична особа-підприємець.

Перелік документів для отримання ліцензії на працевлаштування залежить від виду працевлаштування клієнтів:

1. Ліцензіат може здійснювати працевлаштування клієнтів безпосередньо до іноземного роботодавця;

2. Ліцензіат може співпрацювати з іноземними фірмами посередниками (агентствами з працевлаштування), а працевлаштування клієнтів здійснюється в цьому випадку на роботу до кінцевого роботодавця, з яким у іноземного посередника укладений договір;

3. Ліцензіат може здійснювати працевлаштування моряків на судна (кораблі) іноземних власників.

Перелік документів для отримання ліцензії в залежності від виду працевлаштування клієнтів:

Загальний перелік документів:

- заява про видачу ліцензії на працевлаштування;

- відомості про наявність офісу (власного або орендованого);

- копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання в державі місцезнаходження;

- копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання. Невід’ємним додатком до цього договору (контракту) є проект трудового договору, погоджений іноземним роботодавцем;

- інформація (в довільній формі) про відсутність контролю за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України;

- копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний територіальний орган ДФС);

- опис документів.

Додатковий перелік в залежності від виду працевлаштування клієнтів:

1. Працевлаштування громадян України безпосередньо до іноземного роботодавця:

- копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

- копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;

- копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним суб’єктом господарювання чи об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх профоб’єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є, або засвідчена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (угода) не укладався (укладалась).

2. Працевлаштування через іноземне агентство з працевлаштування:

- копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єкту господарювання - посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

- копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;

- завірена іноземним агентством з працевлаштування копія договору, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання - посередником.

3. Працевлаштування моряків на судна іноземних власників:

- інформація, засвідчена іноземним суб’єктом господарювання, про перелік суден, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає);

Строк розгляду документів та прийняття рішення про видачу ліцензії на працевлаштування за кордоном становить десять робочих днів з дня подання пакету документів.

Рішення про відмову у видачі ліцензії на працевлаштування за кордоном може бути прийняте тільки з двох підстав:

1) встановлення невідповідності заявника ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

2) виявлення недостовірності даних у поданих документах.

Загальні вимоги для отримання ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Одна з обов\'язкових вимог для здійснення посередництва у працевлаштуванні за кордон є наявність офісу. Наявність підтверджується або документами про право власності на офісне приміщення або договором оренди, суборенди тощо.

Біля входу в приміщення ліцензіата повинна бути розміщена інформація із зазначенням:

- найменування ліцензіата відповідно до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців;

- відомостей про режим роботи ліцензіата.

У приміщенні (офісі) ліцензіата на доступному для відвідувачів місці повинна бути така інформація:

- відомості про повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження або місце проживання фізичної особи - підприємця, номери телефонів, прізвище, ім’я та по батькові керівника та/або власника;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців;

- копія ліцензії на провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у разі її видачі на паперовому носії або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців із зазначенням дати видачі ліцензії та органу, що її видав;

- перелік держав, до яких згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів;

- засвідчена ліцензіатом письмова загальна інформація про характер майбутньої роботи, умови праці та проживання в державі працевлаштування;

- контактний номер телефону Мінсоцполітики України;

- Закони України\"Про ліцензування видів господарської діяльності”,\"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, витяг ізЗакону України\"Про захист прав споживачів” у частині надання послуг;

- Ліцензійні умову;

- книга відгуків та пропозицій.

Плата за видачу ліцензії на працевлаштування за кордон. Строк дії ліцензії.

За видачу ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордон справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії на працевлаштування, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Ліцензія видається на необмежений строк.

Анулювання ліцензії на працевлаштування за кордоном.

Анулюванням ліцензії на працевлаштування за кордоном є позбавлення ліцензіата права на провадження діяльності з посередництва в працевлаштуванні за кордоном, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії.

Підставами для анулювання ліцензії на працевлаштування за кордономє:

1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії;

2) набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії на працевлаштування за кордоном;

3) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця (у разі відсутності правонаступника);

5) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності;

6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

7) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії на працевлаштування за кордоном;

8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування;

9) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

10) несплата за видачу ліцензії.