+380 XXX-XX-XX   Показати

Працевлаштування за кордоном. Як перевірити законність діяльності компаній з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

2017-11-17 12:02:29

На сьогоднішній день все більше громадян України прагнуть знайти роботу за кордоном. Для реалізації цього прагнення варто звернутись до компанії, яка займається посередництвом у працевлаштуванні за кордоном. Проте постає питання, як не натрапити на шахраїв, адже повернути сплачені кошти, втрачений час, а іноді і здоров'я буває неможливо. Пропонуємо вам інформацію про те, яким вимогам повинні відповідати офіційно зареєстровані суб'єкти підприємництва, що займаються діяльністю з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

В першу чергу слід зазначити, що займатися даним видом діяльності (з посередництва у працевлаштуванні за кордоном) можуть як юридичні особи та фізичні особи – підприємці.

Другий важливий момент полягає в тому, що діяльність з працевлаштуванні за кордоном підлягає ліцензуванню. Тому варто перевірити, чи має компанія, до якої ви маєте намір звернутись, ліцензію на діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Цю інформацію можна перевірити в реєстрі суб'єктів господарювання, які мають ліцензії на працевлаштування за кордоном.

У разі провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії передбачений штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

До приміщення (офісу), в якому компанія надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном встановлені певні вимоги. Так, відповідно до Ліцензійних умов, біля входу в приміщення агентства з працевлаштування повинна бути розміщена інформація із зазначенням:

У самому приміщенні агентства з працевлаштування, на доступному для відвідувачів місці повинна бути така інформація:

У разі планового або позапланового закриття приміщення (у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин тощо) агентство з працевлаштування зобов’язане розмістити біля входу в приміщення відповідне оголошення із зазначенням номера телефону для довідок.

Згідно з вимогами Закону України "Про зайнятість населення", послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надаються відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій) і лише в межах укладених іноземними суб'єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування з метою сприяння підписанню трудового договору (контракту найму).

Обов'язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування за кордоном є проект трудового договору, завірений іноземним роботодавцем.

Цей трудовий договір повинен містити відомості про сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на стан здоров’я та працездатність працівника в процесі праці, професійні вимоги до працівника, а також установлену тривалість робочого часу та часу відпочинку, надання відпусток, оплату праці, заходи у сфері соціального забезпечення відповідно до законодавства про працю держави працевлаштування.

Слід звернути увагу, що проект трудового договору має бути перекладений на українську мову.

Крім того, згідно з Ліцензійними умовами, разом з укладанням зовнішньоекономічного договору (контракту) агентство з працевлаштування має отримати від іноземного контрагента наступні документи:

Ці документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством держави їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше).

Також, агентство з працевлаштування зобов'язане:

Надання клієнту послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється лише після укладення з ним договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у двох примірниках (один видається клієнту, другий залишається у агентства).

Важливо! У договорі має бути зазначено, що суб'єкт господарювання надає саме послуги із працевлаштування за кордоном, а не, скажімо, інформаційно-консультаційні послуги.

Виконання умов договору між агентством і клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном оформляється актом наданих послуг, який підписується обома сторонами.

Зверніть увагу! Агентство з працевлаштування за кордоном не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до дня отримання клієнтом підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту наймання) та підписання акта наданих послуг.

Тому, якщо у вас вимагають передоплату за послуги із працевлаштування за кордоном до отримання зазначених документів, це свідчить про порушення норм закону. А за таке порушення положеннями передбачено штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Суб'єкти господірювання, які мають намір отримати ліцензію на працевлаштування за кордоном можуть зателефонувати за тел. +38 (097) 565-24-65, +38 (095) 768-72-02