+380 XXX-XX-XX   Показати

Реєстрація представництва іноземної компанії

Для здійснення економічної діяльності, іноземні компанії мають право на відкриття своїх представництв на території України.

У випадку відкриття представництва в Україні, іноземна компанія обов'язково повинна зареєструвати його.

Зареєстроване представництво іноземної компанії не отримує статус юридичної особи, і не здійснює самостійно господарську діяльність, але має свій рахунок у банку та печатку. В усіх питаннях своєї діяльності представництво діє від імені і за дорученням іноземної компанії, в її інтересах, і виконує свої функції відповідно до законодавства України. Управління діяльністю представництва іноземної компанії ведеться в рамках повноважень, зазначених в довіреності виданої від іноземної компанії.

Слід зазначити, що є суттєві відмінності між реєстрацією представництва іноземної компанії та реєстрацією ТОВ або ПП, засновником якого є нерезидент. У кожному випадку є свої плюси і мінуси. Про переваги реєстрації представництва іноземної компанії можна почитати за цим посиланням.

В Україні можливо зареєструвати два види представництва іноземної компанії:

- некомерційне представництво іноземної компанії – це таке представництво, що не веде господарську діяльність. Метою реєстрації некомерційного представництва іноземної компанії є збір інформації, дослідження ринку та інші завдання некомерційного характеру;

- постійне представництво іноземної компанії - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів. Метою реєстрації постійного представництва іноземної компанії є ведення господарської діяльності.

Перед тим як реєструвати представництво іноземної компанії необхідно визначитись із тим чи буде воно некомерційним, чи навпаки буде постійним, оскільки, у випадку реєстрації некомерційного представництва іноземної компанії, при виявленні податковою будь-яких свідчень господарської діяльності, виникають штрафні санкції, притягнення до відповідальності.

Для реєстрації ж постійного представництва іноземної компанії, воно повинно бути зареєстроване платником податку на прибуток та отримати статус постійного представництва.

Перелік документів, необхідних для реєстрації представництва іноземної компанії в Україні

Для реєстрації представництва іноземної компанії необхідні наступні документи:

1. Заява з проханням про реєстрацію представництва, що складається в довільній формі, у якій необхідно зазначити:

- найменування іноземної компанії;

- країну походження іноземної компанії;

- місцезнаходження іноземної компанії;

- номер телефону, телефаксу;

- місто, у якому відкривається представництво, із зазначенням його майбутнього місцезнаходження (адреси);

- якщо будуть філії - указати у яких містах;

- кількість іноземних громадян, які працюватимуть у представництві;

- дату заснування іноземної компанії;

- організаційно-правову форму іноземної компанії;

- кількість співробітників іноземної компанії;

- найменування банку із зазначенням номера рахунку;

- сферу діяльності іноземної компанії;

- мету відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові зв\'язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва.

2. Витяг з торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземної компанії.

3. Довідку з банку, у якому відкрито рахунок іноземної компанії.

4. Доручення на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлене згідно із законами країни, де офіційно зареєстровано іноземну компанію.

5. У разі, коли на відкриття представництва в Україні, законодавство країни місцезнаходження іноземної компанії вимагає особливого дозволу державних установ цієї країни, необхідна копія такого дозволу.

Всі перераховані документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який завіряється печаткою перекладача.

Документи мають бути подані не пізніше 6 місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження іноземної компанії.

Додатково необхідні будуть наступні документи:

- договір оренди офісу, в якому буде вести роботу іноземне представництво в Україні і правовстановлюючий документ від власника офісу.

- копії паспорта, а також ідентифікаційного коду директора і головного бухгалтера представництва іноземної компанії.

Під час прийняття документів на реєстрацію в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України видається номер рахунку для сплати державного збору в розмірі 2500 доларів США, який сплачується Замовником.

Порядок реєстрації представництва іноземної компанії.

Реєстрація представництва іноземної компанії передбачає наступні етапи:

1. Реєстрація у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. За результатами реєстрації в Мінекономіки видається свідоцтво про реєстрацію представництва іноземної юридичної особи, в якому зазначаються: порядковий номер у реєстрі представництв; офіційне найменування іноземної компанії; кількість співробітників-іноземців; місцезнаходження представництва та його філій. Свідоцтво про реєстрацію представництва видається не пізніше двох місяців з моменту подачі документів та сплати держмита.

2. Постановка на облік у Державному комітеті статистики.

3. Постановка на облік у податковій інспекції.

4. Постановка на облік у Пенсійному фонді.

5. Виготовлення печатки.

Що входить в наші послуги з реєстрації представництва іноземної компанії

- консультування Замовника з питань, що виникають у нього під час підготовки документів та з питань процедури реєстрації представництва;

- реєстрація представництва в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України;

- постановка представництва на облік в органах статистики;

- постановка представництва на облік в органах державної податкової служби;

- виготовлення печатки представництва;

- постановка представництва на облік в органах пенсійного фонду.

З питань реєстрації представництва іноземної компанії звертайтеся за тел. +38(097)565-24-65,  +38(095)768-72-02